خمس مال مخمس شده

استفتائاتدسته بندی: خمس و زکاتخمس مال مخمس شده
سؤال:

سلام. اگر ما مالی از اموالمان را که یکسال ازش بلااستفاده ازش گذشته و خمس اش را پرداخت نموده ایم، یکسال دیگر از بلا استفاده بودنش بگذرد آیا باز شرعاً می بایست خمس آن مال مذکورمان را پرداخت نماییم یا خیر همان یک باری که خمس اش را پرداخت نموده ایم اگر یکسال دیگر ازش بلااستفاده بگذره دیگر لازم نیست شرعاً خمس آن را پرداخت نمائیم؟

پاسخ:

بسمه تعالی
سلام علیکم
مال مخمس، خمس ندارد.