خمس وام

سؤال:

سلام. اگر وام بگیرم و قبل از سال خمسی آن را مصرف کنم و پس از پرداخت ۴ماه به سال خمسی برسم، محاسبه خمس آن چگونه است؟

پاسخ:

بسمه تعالی
سلام علیکم
به مقدار باقی مانده بدهکاری، از سرمایه کسر می شود.