خواب در حال جنب

استفتائاتدسته بندی: فقهیخواب در حال جنب
سؤال:

سلام . چنانچه فردی با علم به اینکه اذان صبح ، ساعت ۴ صبح است بخوابد و ۳:۱۰ دقیقه با حالت جنابت بیدار شود و به دلیل خواب آلودگی نسبی که تا چند دقیقه با او همراه است خیال کند زمان اذان صبح، ۳ است لذا روزه اش باطل نیست و بخوابد در حالی که اذان صبح ، ۴ بوده است . آیا روزه آن روزش  باطل است؟