خواندن آیات قرآن در قنوت

استفتائاتدسته بندی: فقهیخواندن آیات قرآن در قنوت
سؤال:

آیه امن یجیب را به عنوان دعای قنوتی میتوان خواند (باتوجه به اینکه لازمه اش درخواست ودعا است ومتنش دعانیست)یا به قصد قران بخواند و جای دعای قنوتی را نمیگیرد؟

پاسخ:

در قنوت هرآیه ای از آیات شریفه قرآن را میتوان تلاوت کرد.