درامد از راه مواد مخدر

استفتائاتدسته بندی: بیعدرامد از راه مواد مخدر
سؤال:

سلام. یکی از فامیلای نزدیک درآمدش از راه خرید و فروش مواد مخدر است. انها خیلی منزل ما می آیند، اما  ماهم به خاطر درامدشون منزل شان نمی رویم. اگر انها چیزی برای ما بیاورند یا به اصرار زیاد دعوتشان را قبول کنیم چه حکمی دارد؟

پاسخ:

بسمه تعالی
سلام علیکم
چنانچه کسی درامدهای مختلف داشته باشد که در بین آنها درامد حرام هم وجود داشته باشد، تصرف در اموال او به عنوان معامله، هدیه و به مهمانی او رفتن و مانند آن مانعی ندارد.