در مورد تلقیح مصنوعی

استفتائاتدسته بندی: فقهیدر مورد تلقیح مصنوعی
سؤال:

با سلام، آیا زوجین ناباور می توانند از اسپرم و تخمک منجمد فرد متوفی که قبلا” در زمان حیات فرد در بانک مخصوصی نگهداری شده است استفاده کنند؟ نظر واستدلال شما چیست؟

پاسخ:

بسمه تعالی
سلام علیکم
در صورت ضرورت اگر مستلزم مقمات حرام نباشد، مانعی ندارد.