دوبلری فیلم های خارجی

استفتائاتدسته بندی: فقهیدوبلری فیلم های خارجی
سؤال:

۱: اگر فردی برای فیلم های خارجی کار دوبله انجام دهد از نظر شرعی اشکال دارد؟ (بعضی از این فیلم ها برای رساندن موضوع و محتوای مثبت از محتواهای منفی بهره می برند) ۲: و همچنین اگر شخص دوبلر در فیلمی کـه محتوای منفی(در بعضی از این فیلم ها اعمالی چـون بزهکاری و.. وجود دارد) ، اگـر نقش سیاه لشکر رو دوبله کند، یعنی در واقع نقش کاراکتری که در اعمال منفی فیلم دخیل نیست و فقط نقش فرعی دارد(مثلا نقش پلیس
فیلم یا یک رهگذر) آیا دوبله این کارکتر اشکال دارد؟

پاسخ:

بسمه تعالی
۱ و ۲- اصل عمل مانعی ندارد؛ مگر اینکه بداند آثار حرام و غیرمشروع بر آن مرتب می شود.