دیه انگشتان

سؤال:

با سلام. دیه انگشتان چقدر است؟

پاسخ:

بسمه تعالی
سلام علیکم
دیه انگشت شست یک سوم (۱/۳) دیه کامل دست یا پاست و در چهارتای باقی یک ششم (۱/۶) دیه کامل دست یا پا می باشد.