رجوع به همسر اول، بعد از عقد موقت با همسر دوم

استفتائاتدسته بندی: فقهیرجوع به همسر اول، بعد از عقد موقت با همسر دوم
سؤال:

سلام. زنی به خاطر اینکه بچه دار نمی شود از همسر خودش طلاق گرفته و به عقد موقت مرد دیگری در می آید و با تلقیح از همسر دوم بار دارمی شود وبعد از بار داری طلاق می گیرد آیا این زن بدون نگهداشتن عده می تواند با همسر اول ازدواج کند یا لازم است عده نگهدارد؟
۲- دختری به عقد موقت مردی درامده است وشرط عدم ازاله ای بکارت هم نشده و درهنگام مجامعت بکا رت دختر زایل می شود حال این مرد ضامن مهر المسمی است یا مهر المثل؟

پاسخ:

بسمه تعالی
سلام علیکم
۱- اگر در عقد موقت دخول انجام نشده باشد عده لازم ندارد.
۲- مرد ضامن مهر المسمی است.