روایات باب آمیزش به نیت آوردن فرزند

استفتائاتدسته بندی: فقهیروایات باب آمیزش به نیت آوردن فرزند
سؤال:

سلام. در روایات درموردآمیزش دربعض شرایط وامکنه و ازمنه نهی شده درحالیکه دنباله نهی می گوید فرزند این چنین به دنیامی آید و علما حمل برکراهت کرده اند. حال اگرآمیزش درموارد فوق جهت فرزندآوری نباشد(مثلا فرد عقیمه یا ازمانع بارداری استفاده شود) بازهم مرجوحیت وکراهت باقیست؟

پاسخ:

بسمه تعالی
سلام علیکم
در فرض صحت روایات، اگر موارد مذکور معلل به علتی باشد با انتفاء علت حکم هم منتفی می شود.