ریش تراشی

سؤال:

سلام. لطفا حکم ریش تراشی و گرفتن اجرت برای این کار را بیان کنید. با تشکر

پاسخ:

بسمه تعالی
سلام علیکم
بهتر است ریش تراشی ترک شود شود و گرفتن اجرت مانعی ندارد.