سرایت کردن آب نجس

استفتائاتدسته بندی: فقهیسرایت کردن آب نجس
سؤال:

سلام علیکم
اگرفردی تمام دستش تا آرنج درآب فروبرد وبیرون آورد آنگاه نقطه ای ازدست نجس شود آیا این اتصال رطوبتی که گاهی با جریان قطرات آب همراه است باعث نجاست کل دست می شود یا فقط همان نقطه نجاست نجس است نه قسمتهای مرطوب متصل به آن؟ تشکر

پاسخ:

بسمه تعالی
سلام علیکم و رحمه الله
چنانچه یقین به سرایت به جاهای دیگر دست نداشته باشد نجس نمی شود.