سن یائسگی و راه های قبول ادعای زن در یائسگی

استفتائاتدسته بندی: فقهیسن یائسگی و راه های قبول ادعای زن در یائسگی
سؤال:

سلام علیکم
۱- در احکام حیض آمده است، زن غیرسیده در سن ۵۰ سالگی یائسه می‌شود. ولی اگر زنی شک کند که یائسه شده است یا نه، باید بنا بگذارد که یائسه نیست.
سؤال بنده این است که این شک، مربوط به (شکِّ در رسیدن به سن یائسگی) است یا این که شک در علائم دیگر؟

۲- در احکام یائسگی آمده است  که اگر زنی بگوید یائسه‌ام نباید از او قبول کرد.
سؤال بنده این است که اگر زنی مدرکی (مثلا فتوکپی شناسنامه یا کارت شناسایی) ارائه دهد که گویای سن واقعی او باشد، و از آن مدرک فهمیده شود که آن زنِ غیرسیده، به سن ۵۰ سالگی رسیده است، آیا باز هم نباید از او قبول کرد که یائسه‌ است؟ آیا برای اثبات یائسه بودن او باید دنبال  علائم دیگر بود؟

پاسخ:

بسمه تعالی
سلام علیکم و رحمه الله
طبعاً شک در حصول یأس و عدم آن است، اما منشأ شک ممکن است به لحاظ خونی باشد که دیده است و موجب شک زن در اتمام پنجاه سالگی کامل می شود.
قول زن در یأیسه شدن مورد قبول بوده و همچنین اگر طرق دیگر نیز اطمینان آور باشد موجب اثبات هستند.