سوره فاتحه در رکعات نمازهای واجب

استفتائاتدسته بندی: نمازسوره فاتحه در رکعات نمازهای واجب
سؤال:

Hello, is it mustahab or obligatory to recite the second surah after Surah Al-Fatihah in the first and second rak \ ‘ats of the obligatory prayers?

پاسخ:

بسمه تعالی
سلام علیکم
واجب است پس از قرائت سوره حمد، یکی از سور شریفه غیر از حمد به طور کامل قرائت شود و بنابر احتیاط واجب نباید در نمازهای یومیه پس از خواندن حمد، بیش از یک سوره بخواند ولی در نمازهای نافله مانعی ندارد.