شرائط اجرای صیغه طلاق

استفتائاتدسته بندی: فقهیشرائط اجرای صیغه طلاق
سؤال:

سلام.آیا مجری صیغه طلاق می تواند با برقراری ارتباط تلفنی با عدلین صیغه طلاق را جاری کند یا باید در حضور عدلین باشد؟

پاسخ:

بسمه تعالی
سلام علیکم
اجرای صیغه طلاق با کیفیت مذکور مانعی ندارد و مکفی است؛ هر چند احتیاط در اجرای آن در حضور عدلین مذکر است.