شرط پرداخت خسارت در صورت فسخ معامله

استفتائاتدسته بندی: بیعشرط پرداخت خسارت در صورت فسخ معامله
سؤال:

سلام. اینکه شرط پرداخت خسارت در صورت فسخ در بیع و اجاره و سایر عقود مشروعیت ندارد، زیرا از مصادیق اکل مال به باطل است تا چه اندازه صحیح است؟ با تشکر

پاسخ:

بسمه تعالی
سلام علیکم
چنانچه مورد مذکور به شرط خیار برگردد مانعی ندارد.