شرط کردن زن در عقد

استفتائاتدسته بندی: فقهیشرط کردن زن در عقد
سؤال:

سلام علیکم
آیازن در ضمن عقدنکاح یاعقدلازم دیگری می تواند با شوهر شرط کندکه وکیل بلاعزل او باشد که در شرایطی یاحتی مطلقا ماذون از طرف شوهر باشد که خود را مطلقه کند-۲نام این شرط، شرط فعل است یا نتیجه-۳درضمن بیان فرق این دو،کدامیک مشروع و نافذ است؟ باتشکر

پاسخ:

بسمه تعالی
سلام علیکم و رحمه الله
۱-چنانچه همسرش را در ضمن عقد وکیل در اجرای صیغه طلاق قرار دهد مانعی ندارد.
۲و۳- این شرط فعل است که مشروع و نافذ است.