شستن البسه نجس با لباسشویی

استفتائاتدسته بندی: طهارتشستن البسه نجس با لباسشویی
سؤال:

سلام. چنانچه کسی که جنب شده و شلوار و لباس زیر نجس خود را توسط ماشین لباسشویی بشوید آیا لباس ھا و فضای داخل ماشین لباسشویی پاک ھستند؟

پاسخ:

بسمه تعالی
سلام علیکم
چنانچه در حین ورود آب و گردش دستگاه ماشین، آب هم تخلیه شود پاک می شود.