شنیدن غیبت

سؤال:

سلام من ۲ سال پیش برای غیبت کردن توبه کردم اما وقتی که خانواده غیبت یک شخص را می کنند من هم می شنوم برای این کار به من یک پیشنهاد دهید؟

پاسخ:

بسمه تعالی
سلام علیکم
اگر نهی شما در ترک غیبت دیگران تأثیر ندارد، لازم است مجلس غیبت را ترک کنید.