شک در طهارت اعضای وضو

استفتائاتدسته بندی: فقهیشک در طهارت اعضای وضو
سؤال:

سلام فردی بعض اعضای وضو یا غسلش نجس بوده و او فراموش کرده و با گرفتن اعضا زیر آب لوله کشی شهریا آب کر وضو یا غسل نموده بعد اتمام عمل متوجه شده حال می توان گفت در آن واحد هم وضو و غسل کرده و هم بدنش پاک شده هرچند خودش غافل، ساهی، ناسی بوده یا اینکه فقط بدنش پاک شده وغسل و وضو حاصل نشده؟ باتشکر

پاسخ:

بسمه تعالی
سلام علیکم
در فرض سوال یک بار شستن هم برای پاک شدن و هم برای وضو یا غسل کافی نیست؛ اما اعضای مزبور پاک هستند و برای نماز باید دوباره وضو بگیرد یا غسل کند.