شک در گفتن تکبیره الاحرام

استفتائاتدسته بندی: فقهیشک در گفتن تکبیره الاحرام
سؤال:

سلام۱) اگر فردی در صف جماعت ایستاده ولی نمی داند تکبیره الاحرام را گفته یا نه وظیفه اش چیست؟ ۲) اگرفردی دویایک رکن به تبعیت ازامام جماعت (درجایی که وظیفه تبعیت باشد)بیشتربجا آورد آیا مخل نمازش می باشد؟تشکر

پاسخ:

بسمه تعالی
سلام علیکم
۱- باید تکبیره الاحرام بگوید.
۲- تبعیت از امام جماعت واجب است و اگر مأموم سهواً زودتر از امام جماعت سر از رکوع یا یکی از سجده ها برداشت، در صورتی که می داند به رکوع یا سجده امام می رسد باید بازگردد و اضافه رکن در این صورت مانعی ندارد.