شیره توت

سؤال:

سلام علیکم
لطفا بفرمائید حکم دوشابی (شیره ) که از توت سفید تهیه می شود چیست ؟
اگر حکم شراب را دارد چگونه بایستی تهیه گردد که پاک گردد؟

پاسخ:

بسمه تعالی
سلام علیکم و رحمه الله
عصاره توت و میوه های دیگر حکم آب انگور را ندارد و اگر مست کننده نباشد هر نوع استفاده آن مانعی ندارد.