صحت روزه در صورت خروج منی

استفتائاتدسته بندی: فقهیصحت روزه در صورت خروج منی
سؤال:

سلام علیکم

شخص روزه دار با همسرش بازی می کند و منی از او خارج می شود آیا روزه اش باطل است؟

پاسخ:

بسمه تعالی

سلام علیکم
اگر چنین عملی برای نوع افراد موجب انزال منی نمی شود ولی اتفاقا و بدون قصد منی از او خارج شد،روزه او صحیح است.