طریقه خواندن نماز میت

استفتائاتدسته بندی: فقهیطریقه خواندن نماز میت
سؤال:

آیه شریفه (رَبَّنَا آتِنَا فِیالدُّنْیَا حَسَنَهً وَ فِیالآخِرَهِ حَسَنَهً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ) را باید امام بعد از پایان نماز میت بخواند یا بعد از اینکه میت را حرکت دادند و بردند؟ و آیا این آیه شریفه خوانده بشود چرا که  معمولا در نمازهایی که مراجع و علما بزرگ میخوانند شنیده نشده است.

پاسخ:

مستحب است بعد از تکبیر آخر نماز خوانده شود .