طلاق خلع

سؤال:

سلام. اگر بعد از طلاق خلع وطی بالشبهه ای بین زوجین صورت بگیرد(به این معنا که رجوع را مانند رجوع طلاق رجعی تلقی کرده باشند) طلاق بقوت خود باقی است؟

پاسخ:

بسمه تعالی
سلام علیکم
طلاق به قوت خود باقی است.