طلاق پیرزن

سؤال:

سلام

 آیاطلاق دادن پیرزن درست است و چه طلاقی محسوب میشود ؟

پاسخ:

بسمه تعالی

سلام علیکم
طلاق او صحیح و بائن محسوب می شود.