طهارت گربه

سؤال:

سلام علیکم. گربه آیا شرعاً نگهداریش در محیط داخل خانه حرام بوده و مویش نجس و نماز ندارد؟

پاسخ:

بسمه تعالی
سلام علیکم و رحمه الله
نگهداری آن مانعی ندارد و نجس هم نیست؛ ولی موی آن اگر به لباس مصلی برسد موجب بطلان نماز می شود.