عدم رضایت تمام مالکین

استفتائاتدسته بندی: فقهیعدم رضایت تمام مالکین
سؤال:

سلام فردی یک دانگ از خانه مال اوست به مالکین پنج دانگ دیگر می‌گوید: راضی به سکونت به نماز شما نیستم. حال مالکین اگر ۱) با تمکن از دادن حق طرف کوتاهی می‌کنند نماز و تصرفات شان چگونه است؟ ۲) با عدم تمکن فعلی از ادای حق طرف و اضطرار به ماندن نماز و تصرفات شان چگونه است؟

پاسخ:

بسمه تعالی
سلام علیکم
۱و۲) تصرف در سهم مشاع بدون اذن شریک جایز نیست.