عدم طهارت در صورت ضیق شدن وقت

استفتائاتدسته بندی: طهارتعدم طهارت در صورت ضیق شدن وقت
سؤال:

با سلام. ۱- وظیفه فاقد الطهورین در ضیق وقت نماز و روزه ماه رمضان چیست؟۲- اگر آب حوض یخ زده باشد و آب دیگری نباشد و مکلف با احتمال ضرر غسل و وضو انجام دهد آیا طهارت و نماز و روزه اش صحیح است؟ ۳- با عدم احتمال ضرر وظیفه اش چیست؟

پاسخ:

بسمه تعالی
سلام علیکم

  • فاقد الطهورین نمازش را قضا کند؛ اما در روزه واجب معین، مانند روزه ماه مبارک رمضان بدون تحصیل طهارت روزه اش صحیح است؛ ولی در اولین فرصتی که می تواند باید تحصیل طهارت کند.
  • همین اندازه که فرد بترسد آب برای او ضرر دارد و آن ترس در نظر مردم به جا باشد، وضو وغسل او باطل است و باید نماز و روزه را اعاده کند.
  • باید تحصیل طهارت کند.