عقد به شرط عدم مهریه

استفتائاتدسته بندی: فقهیعقد به شرط عدم مهریه
سؤال:

سلام اگر پسر برای ازدواج با دختر شرط کند مهریه ای در کار نباشد و قبل عقد چیزی به عنوان مهریه درنظر نشود آیا این عقد باطل هست ؟(مثلا میگوید همان اول چیزی گرفته نشود که بعدا دختر بخواهد ببخشد)

پاسخ:

بسمه تعالی
سلام علیکم
عقد صحیح است و مهریه او مانند افراد مشابه او در جامعه به عهده زوج مستقر می شود.