عقد مجدد قبل از پایان مدت عقد موقت

استفتائاتدسته بندی: فقهیعقد مجدد قبل از پایان مدت عقد موقت
سؤال:

سلام

جسارتا دونفر صیغه محرمیت مثلا یک هفته ای خوانده اند برای خرید و آزمایش و دیده میشود زودتر از مدت صیغه محرمیت عاقد  درخواست بخشش نمی کند و نکرده و عقد دائم یا موقت میخواند.

جسارتا در عقد ایجاد شده مشکلی ایجاد نشده و نیست؟

پاسخ:

عققد انجام شده صحیح است.