علم به نجاست بعد از نماز

استفتائاتدسته بندی: طهارتعلم به نجاست بعد از نماز
سؤال:

سلام.فردی لباس نجسش را تطهیر کرد و بعد با آن نماز خواند. آنگاه فهمید نجاست زایل نشده حال حکم نماز خوانده شده چیست؟ به چه دلیل؟

پاسخ:

بسمه تعالی
سلام علیکم
در مفروض سؤال نماز صحیح است و برای نمازهای بعد، باید لباس را تطهیر کرد.