عمل به نذر برای فرزندان

استفتائاتدسته بندی: فقهیعمل به نذر برای فرزندان
سؤال:

سلام۱-اگرفردی نذرشرعی با صیغه انجام دهد که خود و فرزندانش، عملی را انجام دهند البته با استیذان ازآنها. آیا عمل به این نذر بر فرزندان هم واجب می شودکه ترکش موجب کفاره شود؟۲- عنوانی که بر عمل فرزندان مترتب می شود همان عمل به نذراست یا چیز دیگر؟

پاسخ:

بسمه تعالی
سلام علیکم
نذر پدر برای فرزندان الزام آور نیست؛ مگر اینکه پدر را برای اجرای صیغه نذر وکیل کرده باشند.