غلو مقام اهل بیت علیهم السلام

استفتائاتدسته بندی: اعتقادیغلو مقام اهل بیت علیهم السلام
سؤال:

سلام علیکم
فرق غلو که اهل بیت علیهم السلام بشدت نهی کردند با فضیلت اهل بیت علیهم السلام در چیست و چگونه تشخیص دهیم فرق بین این دو را که اشتباه نکنیم و دل حضرات معصومین علیهم السلام را بدرد نیاوریم؟

پاسخ:

بسمه تعالی
سلام علیکم و رحمه الله
ذکر فضائل منصوصه در روایات نه تنها مورد ثواب است؛ بلکه توصیه موکّد دارد، و غلو مقوله دیگری است که از حدود فضائل ذکر شده در منابع معتبره تجاوز می کند و العیاذ بالله مقام حضرات معصومین علیهم السلام را به مرتبه الوهیت می رساند.