فراموش قسمتی از سوره در نمازجماعت توسط امام جماعت

استفتائاتدسته بندی: فقهیفراموش قسمتی از سوره در نمازجماعت توسط امام جماعت
سؤال:

سلام اگر امام جماعت سوره کافرون بخواند و یک آیه آن را نخواند و ماموم متوجه بشود وظیفه ماموم چیست؟ بعد از نماز هم‌ ماموم به امام بگوید و مطمئن باشد و  یقین داشته باشد و یک ماموم دیگر هم تائید کند که خوانده نشده وظیفه امام و ماموم چیست؟سوال دیگر اگر خود امام هم متوجه بشود وظیفه اش چیست؟ اگر خود امام بعد از تذکر ماموم متوجه بشود وظیفه اش چیست؟

پاسخ:

بسمه تعالی
سلام علیکم
در هر صورت اگر بعد از نماز متوجه شوند نماز امام صحیح است و اگر مأموم در بین نماز متوجه شده و نتوانسته به امام توجه و آگاهی بدهد نیت فرادا
کرده و نماز خودش را ادامه دهد.