فروش اشتباهی مال غیر

استفتائاتدسته بندی: حدود و دیاتفروش اشتباهی مال غیر
سؤال:

سلام. کسی مالی را به گمان اینکه مال خودش و در اختیارش بوده، فروخته است. با توجه به حاکمیت قاعده درأ، می توان وی را به فروش مال غیر به تحمل حبس محکوم کرد؟

پاسخ:

بسمه تعالی
سلام علیکم
در مفروض سؤال فقط ضامن مال است و چیز دیگری بر عهده او نیست.