فوریت نداشتن اعمال خیار فسخ

استفتائاتدسته بندی: فقهیفوریت نداشتن اعمال خیار فسخ
سؤال:

سلام علیکم

ضمن آرزوی قبولی طاعات و عبادات و تسلیت شهادت امیرالمومنین علی (ع) ، شبهه ای بلا پاسخ وجود دارد که در خواست دارم نسبت به آن پاسخ را ارایه فرمایید: آیا فسخ در خیار تخلف از شرط فوری است ؟

چه از نظر اعمال فسخ و چه از نظر اعلام فسخ شدن به طرف دیگر ؟ بخصوص در فرضی که تاخیر در اعمال یا اعلام فسخ عرفا موجبات خسارات فراوان نسبت به طرف مقابل می شود سپاس از لطف شما و آرزوی سلامتی روز افزون

التماس دعا

پاسخ:

بسمه تعالی
سلام علیکم
اعمال و اعلام خیار فوری نیست حتی اگر مشروط علیه متضرر شود زیرا وظیفه او عمل به شرط بوده است.