قطع نماز نافله

استفتائاتدسته بندی: فقهیقطع نماز نافله
سؤال:

سلام. زمانی که نافله یومیه می خوانم، کسی بیاید، آیا من بخاطر اینکه او نفهمد نافله می خوانم، می توانم نافله را قطع کنم؟

پاسخ:

بسمه تعالی
سلام علیکم
مانعی ندارد.