قمار با آلات غیر قمار

استفتائاتدسته بندی: فقهیقمار با آلات غیر قمار
سؤال:

با سلام. اگر چیزی از اول برای بازی و سرگرمی ساخته شود و دیگران با آن قمار کنند، می توان بازی کرد؟

پاسخ:

بسمه تعالی
سلام علیکم
در فرض سؤال، بازی بدون شرط بندی مانعی ندارد.