ماهی صید شده

استفتائاتدسته بندی: فقهیماهی صید شده
سؤال:

سلام. اگرازشکم ماهی مرده ای که صید کردیم،ماهی زنده ای بیرون بیاریم و در دست ما بمیرد،خوردنش حلال است؟

پاسخ:

بسمه تعالی
سلام علیکم
در صورت وجود سایر شرائط، ماهی صید شده حلال است.