متنجس دوم

سؤال:

سلام. جایی متجنس دوم بود حالت خیلی کمی چرب و خیس شخصی دستش را به آن جا زد. بعد دقایقی همان دست را به جای دیگر زد. نمیدانم خیسی برطرف شده از دست آن و آنجا متجنس سوم شده یا با همان خیسی متجنس دوم شده. آیا به حالت نجاست باقی مانده است؟

پاسخ:

بسمه تعالی
سلام علیکم
در مفروض سؤال محکوم به طهارت است.