محاسبه خمس

سؤال:

سلام. شخصی ۲۸ ام فروردین هرسال به عنوان سال خمسی تعیین کرده است. معمولا از یک روز قبل شروع به حساب کردن خمس می کند و صبح هم حسابش کرده ولی پرداخت نکرده است. تقریبا ساعت ۶ عصر حقوق این ماهش به حسابش واریز شده است. سوال این است که باید خمس این حقوق را هم حساب کرده و به مبلغ قبل اضافه کند؟ ممنون متشکر

پاسخ:

بسمه تعالی
سلام علیکم
بستگی به زمان محاسبه خودتان دارد، اگر پایان روز را مبدأ حسابرسی قرار داده باشید، آن مبلغ را محاسبه کنید.