محرمیت ولد الزنا

استفتائاتدسته بندی: فقهیمحرمیت ولد الزنا
سؤال:

سلام. زنی از راه حرام دارای دختری شده است. حال مردی می خواهد با این زن ازدواج دائم یا موقت کند پس از آمیزش آیا این دختر مولوده از حرام، ربیبه آن مرد و محرم به او محسوب می شود؟ چه افرادی به این دختر محرم می شوند؟

پاسخ:

بسمه تعالی
سلام علیکم
بلی؛ ولدالزنا به همه افرادی که فرزندان مشروع محرم اند محرم می باشد.