مخالفت یکی از ورثه برای انجام وقف

استفتائاتدسته بندی: فقهیمخالفت یکی از ورثه برای انجام وقف
سؤال:

سلام. والده بنده در زمان حیاتشان کلیه اموال خود را که شامل بخشی از منزل مسکونی و مختصری طلا و پول نقد بوده است وقت کرده است. موارد مصرف وقف را مشخص کرده و متولی را هم تعیین کرده است. در زمان حیات بخشی از طلا ها و پول در اجرای وقف به مصرف رسیده است. آیا مخالفت یکی از شش فرزند ایشان خللی در وقف ایجاد می‌کند؟ متوفی در زمان حیات منزل را وقت کرده است منتها چون منزل دیگری برای سکونت نداشته ناچارا باید بعد از فوتشان منزل به فروش برسد تا بتواند به وقف عمل شود. آیا در این صورت به وقف اشکالی وارد می‌شود؟

پاسخ:

بسمه تعالی
سلام علیکم
طلا و پول قابل وقف نیست؛ ولی چنانچه در زمان حیات صرف در امور خیر شده باشد به اختیار صاحب بوده و مانعی ندارد. اما نسبت به منزل اگر وقف کرده فروش آن جایز نیست و مخالفت ورثه تاثیری در آن ندارد.