مسواک زدن در حال روزه

استفتائاتدسته بندی: فقهیمسواک زدن در حال روزه
سؤال:

عرض سلام. آیا مسواک زدن در روز باعث باطل شدن روزه می شود؟

پاسخ:

بسمه تعالی
سلام علیکم
در فرض اطمینان به عدم ورود آب و مواد خمیر دندان به حلق مانعی ندارد.