معامله با نظارت کارگزار

استفتائاتدسته بندی: بیعمعامله با نظارت کارگزار
سؤال:

سلام. لطفا نظر خود را در مورد این مسئله بیان کنید. شرائط معامله:

۱-بیع نقد می باشد و در هر زمانی امکان ورود یا خروج بصورت نقد مقدور می باشد. (نسیه و… می باشد)

۲- معامله بین دو نفر با نظارت نفر سوم (واسطه) انجام می شود.

۳- کارگزار (واسط) برای انجام این کار کارمزد دریافت می کند.

۴- کالایی کاملا مشخص و مورد قبول طرفین (ارز غیر ثمن بیع، مواد پتروشیمی …) از روی قیمت واقعی که هر لحظه در بازار معلوم می باشند معامله می شود.

۵- مالکیت ما فی الذمه در اختیار کارگزار هست.

۶- شرطی که کارگزار می گذارد این هست که هر لحظه و زمانی که خریدار کالا را بصورت فیزیکی طلب کنید، ثمن کالای مورد معامله در همان لحظه با توجه به بالا و پایین رفتن قیمت کالا محاسبه می شود و ثمن کالا به شما عودت داده می شود و کالای مورد معامله به صورت فیزیکی به خریدار تحویل داده نمی شود؛ ولی ارزش لحظه ای بر مبنای ثمن اولیه معامله (بیع) تحویل داده می شود.

پاسخ:

بسمه تعالی
سلام علیکم
اولاً: سؤال در مرقومه شما روشن نیست.
ثانیاً: بند پنجم تعبیر غلطی است و مالکیت ما فی الذمه کارگزار صحیح نیست.
ثالثاً: چنانچه مراد این باشد که آیا تعیین ثمن معامله حین انجام عقد قرارداد شرعی تعیین می شود به حسب عرف بازار، آیا این صحیح است یا نه؟ بله، صحیح است. تعیین ثمن حین معامله صحیح است و مراد از تحویل فیزیکی یا عدم آن دائر مدار تحویل عرفی مثمن به مشتری است.