معنای رقبه و تعیین آن در مهریه

استفتائاتدسته بندی: فقهیمعنای رقبه و تعیین آن در مهریه
سؤال:

اینجانب به همسرم  مهریه شامل ۳۱۵ سکه بهار آزادی، سه دانگ منزل مسکونی و یک دانگ باغ، فرش، مکه عمره و تمتع داده ام اما در مهریه نوشته شده یکی از رقبات بر عهده بنده و سایر رقبات بر عهده پدرم است. آیا رقبه شامل سکه هم می شود؟

پاسخ:

رقبه اصطلاحا به ملک اطلاق می شود و شامل سکه نمی شود .