مهریه هبه شده

استفتائاتدسته بندی: فقهیمهریه هبه شده
سؤال:

با سلام و احترام، خانمی شرعا (نه قانونا) مهریه خود را در دوره زندگی به همسر خویش هبه و حلال کرده است آیا وی شرعا می تواند مجددا تقاضای مهریه (رجوع به مال هبه کرده به همسر) نماید؟

پاسخ:

بسمه تعالی
سلام علیکم
چنانچه مهریه را بعد از قبض و تحویل گرفتن ببخشد، می توان در مال موهوب رجوع کند؛ مگر اینکه با همسرش نسبت نسبی و فامیلی داشته باشد. اما چنانچه مهریه بر ذمه زوج بوده و ذمه او را ابراء کند، قابل رجوع نخواهد بود