مهریه همسر دوم

استفتائاتدسته بندی: فقهیمهریه همسر دوم
سؤال:

سلام. مردی که همسر دوم رسمی داشته باشد و هیچ مهریه ای برای وی مشخص نکرده باشد و از همسر اول یک فرزند و از همسر دوم سه فرزند داشته باشد، سوال این است که وضعیت مهریه همسر دوم چگونه است؟
آیا باید عین همسر اول مهریه به او تعلق بگیرد یا به گونه ای دیگر برای او تعیین شود؟

پاسخ:

بسمه تعالی
سلام علیکم
زوج ضامن مهرالمثل زمان عقد می باشد.