موارد استثنائی ربا

استفتائاتدسته بندی: بیعموارد استثنائی ربا
سؤال:

با سلام. چه مواردی از حرمت ربا دادن و گرفتن در شرع به نظر حضرتعالی جایز است و استثناء شده است؟

پاسخ:

بسمه تعالی
سلام علیکم
ربا فقط بین پدر و فرزند و زن و شوهر دائمی مانعی ندارد.